What's your Alignment ?

posted on 04 Apr 2009 19:19 by sermilik in IV-Miscellaneous

คุณเป็นคนแบบไหน???

 


Alignment คือประเภทของมนุษย์โดยแบ่งจากทัศนะคติทางด้านระบบและการกระทำทางด้านจริยะธรรมและศีลธรรมของแต่ละคน...

โดยจะประกอบด้วยสองแกนคือแกนด้าน Good - Evil และแกนด้าน Law - Chaos ซึ่งเมื่อมารวมกันจะได้เป็น Alignment ทั้งหมด 9 ชนิด...

อ้างอิงจาก Dungeons & Dragons role-playing game

 

 
Good vs. Evil

ถ้าถามว่าความดีคืออะไร การกระทำใดถือว่าเป็นความดีและใครเป็นผู้ตัดสิน ก็จะเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ถามกันได้ไม่รุ้จบ ดังนั้นจึงขอเอาง่ายๆ แบบที่ทุกศาสนาส่วนใหญ่สอนให้ปฏิบัติแล้วกัน..(เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี...)

Good ความดีคือความไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น เคารพในชีวิตไม่ทำร้ายผู้อื่น  มีเกียรติและเสียสละ...
ตัวอย่าง - อัศวิน นักรบ ผู้กล้า เทวดา

Evil ความชั่วร้าย คือการทำอันตราย กดขี่ และสังหารผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นแบบที่กระทำเพื่อความพอใจส่วนตัวหรือถูกบังคับให้ทำเพราะเป็นหน้าที่ก็ตาม...
ตัวอย่าง - วายร้าย อาชญากร ปีศาจ ผี

Neutral ความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปทางด้าน Good หรือ Evil คือถึงจะรู้สึกผิดไม่กล้าทำความชั่วร้าย แต่ก็ไม่ได้ปกป้องหรือช่วยเหลือผู้อื่นเลย...คนกลุ่มนี้จะปฏิบัติกับผู้อื่นโดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละระหว่างบุคคล...
ตัวอย่าง - สัตว์

 


 
 
Law vs. Chaos

กฏหรือกฏหมายเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่รวมกันในสังคม เพราะแค่ศีลธรรมจรรยาอย่างเดียวไม่อาจควบคุมการกระทำของคนได้...คนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าทำความชั่วเพราะกลัวถูกลงโทษทางกฏหมายมากกว่ากลัวผิดศีลธรรมซะอีก...คนที่ทำตามกฎไม่จำเป็นว่าจะเป็นคนดีเสมอไป..

Law ทำตามกฏ ระเบียบและระบบอย่างเคร่งครัด มีเกียรติ เชื่อถือและไว้ใจได้ เคารพเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจปกครอง ในอีกแง่หนึ่งคนพวกนี้คือคนที่ใจแคบ ยึดติดกับความคิดเดิมๆ เป็นพวกขวาจัด(อนุรักษ์นิยม) ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวไม่ได้...อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังเชื่อว่ามีแต่การปฏิบัติตามกฎเท่านั้นที่จะสร้างสังคมที่สามารถควบคุมการกระทำของคนให้อยู่ในกรอบที่ทุกคนต้องการได้...
ตัวอย่าง - คนแคระ

Chaos คือความอิสระ การปรับตัวและความยืดหยุ่น การกระทำเดินความต้องการของตัวเอง รวมถึงความไม่พอใจในเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางกฏหมาย คนกลุ่มนี้เชื่อว่าความเป็นอิสระภายในใจคนเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์แสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาและจะทำให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถที่แท้จริงภายในแต่ละคน...
ตัวอย่าง - เอลฟ์

Neutral
คือคนที่เคารพทั้งกฏหมายและความเป็นอิสระ คือมีทัศนคติต่ออำนาจทางกฏหมายอย่างเป็นกลาง ถึงจะไม่เคร่งครัดแต่ก็ไม่ต่อต้าน...
ตัวอย่าง - คนป่า

 

 


 


หลังจากเข้าใจด้านแกนหลักกันแล้ว..มาดูกันดีกว่าว่า Alignment ทั้ง 9 อย่างนั้นมีอะไรบ้าง...

 

+++ เพิ่มตัวอย่างตัวละครให้แล้วเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ โดยตัวอย่างสุดท้ายในแต่ละแบบจะมาจากเรื่อง Harry Potter คิดว่าหลายคนคงจะรู้จัก...(แต่คนเขียนไม่เคยอ่านเลยรู้จักแต่เจ้าแฮรี่คนเดียว เหอๆ...นอกนั้นถามมาจาก คุณลี ฮิฮะ...) +++

 Lawful Good
คือ คนที่จะทำทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้าย เป็นคนซื่อสัตย์ รักษาคำพูด รักความยุติธรรม คนที่กระทำความผิดต้องจับมารับโทษ มีเกียรติและเคารพกฎหมาย แต่คนกลุ่มนี้บางครั้งจะพบกับความขัดแย้งภายในตนเอง เช่นหน้าที่ที่ได้รับมาซึ่งขัดกับศีลธรรม...
ตัวอย่าง - อัศวินผู้ต่อสู้กับเหล่าร้ายและปกป้องผู้บริสุทธิอย่างไม่ลังเล,เหล่าพระเอกและเพื่อนพระเอกที่ต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อผดุงความยุติธรรม
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Superman, Ultraman, Rockman, Luke Skywalker, เปาบุ้นจิ้น, ก๊วยเจ๋ง, คนแคระทั้งเจ็ด, Minerva McGonagall, Molly Weasley

 

 


 
 

 


Neutral Good
คือ คนที่กระทำความดีตามคุณธรรมและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่ได้กระทำเพราะถูกกฎหมายหรือหน้าที่มาบังคับ เขาอาจจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่เขาก็ไม่ได้ซาบซึ้งไปกับความสำคัญของกฎหมาย บางครั้งเขาก็เลือกที่จะไม่ทำตามกฏเพื่อจะทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง...
ตัวอย่าง - หมอในสงครามที่รักษาทั้งพวกเดียวกันและศัตรู,ฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ต้องยอมทำผิดกฎหมาย
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Spiderman, X-Men, Gandalf the Grey,
Batman, Harry Potter

 

 


 
 

 

Chaotic Good
คือ คนที่เชื่อในความดีและความถูกต้องโดยไม่สนใจในกฎหมายเลย คนกลุ่มนี้จะกระทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีและถูกต้องแม้ว่ามันจะขัดกับกฎหมายก็ตาม คนกลุ่มนี้จะมีความเชื่อด้านศีลธรรมเป็นของตัวเอง ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบของสังคม เพราะเห็นถึงความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการปกครอง เห็นความสำคัญของตัวเองมากกว่ากฎหมาย...
ตัวอย่าง - โจรที่ขโมยเงินจากขุนนางผู้ชั่วร้ายมาแจกกับคนยากจน,แกนนำปฏิวัติล้มรัฐบาล
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Robin Hood, จอมโจรลูแปง, V, Sirius Black

 

 


 
 


Lawful Neutral
คือ คนที่ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดโดยไม่สนว่าการกระทำนั้นจะดีหรือไม่ดี เพราะเชื่อว่ากฏ ระบบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนั้นสำคัญกว่าศีลธรรม...
ตัวอย่าง - ทหารที่ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาเสมอโดยไม่มีข้อสงสัยในคำสั่งใดๆ,ผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีตามตัวบทกฏหมายโดยไม่ลำเอียง
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - James Bond , Odysseus, Judge Dredd , Percy Weasley

 

 


 
 
 

 

True Neutral
คือ คนที่วางตัวเป็นกลางไม่ได้สนใจทั้งในความดีความเลวหรือกฏหมายใดๆ ซึ่งอาจจะมีทั้งกลุ่มที่ไม่สนใจอะไรเลยสนใจแต่เรื่องของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองต้องการ และกลุ่มที่เป็นว่าการเลือกข้างนั้นเป็นอันตรายจึงวางตัวเป็นกลาง ไม่สนใจฝ่ายใด...
ตัวอย่าง - ชาวนาที่สนใจเฉพาะการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว,นักปราชญ์ที่เดินทางสายกลาง,เหล่าจอมยุทธ์ที่หนีออกไปจากยุทธภพไปใช้ชิวิตอย่างสงบ
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Lara Croft, Bambi, The Watchers, Severus Snape

 


 
 
 
 

Chaotic Neutral
คือ ปัจเจกชนที่ไม่พอใจการยึดติดในกฎหรือระบบต่างๆ คนกลุ่มนี้คือคนที่ใช้ชิวิตอย่างมีอิสระอย่างแท้จริงคือทำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และก็ไม่สนใจในศีลธรรม ความดีหรือความชั่วร้าย บางครั้งก็ทำความดี บางครั้งก็ทำสิ่งชั่วร้าย...
ตัวอย่าง - กวีที่เดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อแต่งผลงานของตัวเอง, คนบ้า
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Jack Sparrow, Conan the Barbarian, Gilderoy Lockhart

 

 


 
 


Lawful Evil
คือ วายร้ายที่เคารพในกฎและระบบ คนกลุ่มนี้จะไม่ละเมิดกฎหมายหรือกฏของตัวเองที่ตั้งขึ้นมาหรือบางทีก็ใช้กฎหมายในการหาประโยชน์เข้าหาตัวเองนั้นเอง ถึงการกระทำต่างๆของคนกลุ่มนี้จะเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่ก็ไม่ผิดกฏหมาย คนกลุ่มนี้ยังรักษาคำพูด ซื่อสัตย์ และไม่ทรยศพวกพ้องด้วย
ตัวอย่าง - ขุนนางโหดเผด็จการ,พ่อค้าหน้าเลือด,ทหารที่สนุกกับการฆ่าภายใต้คำสั่ง,หัวหน้าตัวร้ายส่วนใหญ่ที่มีกฎและระบบที่เข้มแข็งในการควมคุมลูกน้อง
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Magneto, Darth Vader, Dolores Umbridge

  
 


Neutral Evil
คือ วายร้ายที่ทำความชั่วที่ตัวเองสามารถหนีเอาตัวรอดได้ คือไม่เคารพในกฎหมายแต่ก็ไม่ได้รักความวุ่นวายและความขัดแย้ง จะสนใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการ เอาเปรียบและทรยศผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ...
ตัวอย่าง - โจรปล้นฆ่าเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการ,ทหารรับจ้างที่ฆ่านายจ้างตัวเองหลังจากได้รับเงินรางวัลแล้ว
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Mystique (X-Men) , Saruman , Seperoth,
Peter Pettigrew

 

 


 
 Chaotic Evil
คือ วายร้ายตัวจริงที่ทำอะไรก็ตามเพื่อความต้องการและความพอใจของตัวเอง ทำความชั่วโดยไม่ลังเล คนเข้มแข็งกว่าสมควรอยู่รอด ไม่สนใจทั้งกฎหมายและชีวิตของคนอื่น เห็นว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของคนอ่อนแอ  คนกลุ่มนี้อาจจะมารวมกลุ่มกันแต่ไม่ใช่เพื่อความต้องการการร่วมมือกัน แต่เพื่อต่อต้านศัตรูที่มีร่วมกัน ดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าคนกลุ่มนี้ต้องมีอำนาจอย่างแท้จริง เพราะการทรยศอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ตัวอย่าง - เหล่าตัวร้าย จอมมาร ปีศาจที่ต้องการครองโลกฆ่าผู้บริสุทธ์ไม่เลือกหน้า
ตัวละครที่เป็นแบบนี้ - Satan, Demon, Gollum, Joker, Lord Voldemort, แม่มดใจร้าย

 

 

 

ภาคผนวก

มีการทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยให้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิณว่าตนเองเป็น Alignment แบบใด จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ได้ผลตามกราฟวงกลมดังนี้...จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Neutral Good ...

 

  

 

คำถาม - ท่านคิดว่าตัวท่านเองมี Alignment แบบใด...ห้ามลอกกันนะ...

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://tnsjmlhnksxoxqa.com">mqdrykmahqpjvdu</a> http://gdfbjbnhmlxgoim.com [url=http://xlmfigvmpopdwuu.com]nyuitkuabwykupn[/url]

#37 By axljnnwxfo (94.102.52.87) on 2010-06-14 13:57

hi all !!

#36 By sears parts (124.157.191.197) on 2009-12-04 07:42

Que se ra

#35 By scratch and dent (124.157.236.175) on 2009-11-13 13:57

ขอบคุณค่ะ

#34 By โหลดเพลง (124.157.236.176) on 2009-10-06 16:49

Very nice site!

#33 By oreptprr (212.11.143.143) on 2009-10-03 17:22

ขอบคุณค่ะ

#32 By โหลดเพลง (124.157.236.250) on 2009-08-28 08:39

Lawful Good
ก็ได้ค่ะ

#31 By cht (117.47.81.21) on 2009-04-13 21:55

Neutral good นะ

เทอเราชอบอันนี้สุด ในblogเทอนะ
อันนี้น่าสนใจดี

#30 By parry (118.173.131.145) on 2009-04-07 15:17

เป็นคนดีก็พอเว้ย หุหุ
คำตอบนี้กินขาดคับ

#29 By เบื่อคนเกรียนภาค2 (118.173.151.128) on 2009-04-07 15:14

neutral good อยู่แร้วจ้า

ถึงจาเห็นกราฟก่อนแต่ก้อไม่ได้ตามกระแสนะ อิอิ

#28 By bebejung (118.173.126.48) on 2009-04-06 22:48

Lawful Good

ก็ได้

เรายอมรับกฎหมายแหละ

#27 By Lee HH (118.173.129.166) on 2009-04-06 10:53

เหมือนเฮอร์ไมโอนี่มากกว่า

กึ่งๆระหว่าง Lawful Good กับ Neutral Good

= =*

ชั้นไม่ได้ชื่อ ลีฮิฮะนะ

sad smile

#26 By Lee HH (118.173.130.236) on 2009-04-06 09:11

NEUTRAL GOOD SURE!!

#25 By ffffffffff (118.173.190.129) on 2009-04-05 23:53

คนป่า!!!! จะดีหรอ 555

#24 By น้องตาวน่ารัก (58.9.198.69) on 2009-04-05 23:33

คัยโดนบังคับเหมือนช้าน ยกมือขึ้นนนนนน!!!!! 555

#23 By น้องตาวน่ารัก (58.9.198.69) on 2009-04-05 23:31

คัยโดนบังคับเหมือนช้าน ยกมือขึ้นนนนนน!!!!! 555

#22 By น้องตาวน่ารัก (61.90.86.17) on 2009-04-05 23:31

Neutral Good

#21 By POk (118.174.196.172) on 2009-04-05 21:30

Neutral Good ว่ะ เปน spider man 555

#20 By bank (125.27.116.144) on 2009-04-05 20:53

Neutral Good

ทำตามบ้าง ไม่ทำตามบ้าง

แล้วแต่อารมณ์ แล้วแต่เรื่อง

555+

---------

เทอจับผู้โชคดี แลัวมอบรางวัลด้วย

555555555555555555555+
#19 By K' S@NOBelL (161.246.1.33) on 2009-04-05 17:00

นายอ่านแฮรี่กันเออะ
ไม่มีแบบที่เราอยากเลือกเรยอะ

#18 By Fuky (202.12.73.18) on 2009-04-05 15:32

ทำไมมี Chaotic Good เยอะจัง...

Chaotic นี่ไม่ใช่เห็นความถูกต้องสำคัญกว่ากฏหมายแต่คือไม่ยอมรับในกฏหมายและระบบของสังคมเลย...

ถ้าไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย แต่ก็ยังทำตามหรือไม่ต่อต้านมันก็น่าจะเป็นแบบ Neutral มากกว่า...

ลองดูตัวอย่าง Robin Hood กับ V ที่การกระทำต่อต้านรัฐอย่างชัดเจน...

#17 By Sermonic on 2009-04-05 06:38

ชอบจังค่า

#16 By rabbitpanda (58.137.15.210) on 2009-04-05 06:10

chaotic gd ka

ปล . สงสัยว่าจะมีใครคิดว่าตัวเองเปนแบบevilมั้ยเนี่ย

#15 By WeeR (58.8.84.19) on 2009-04-05 06:06

Neutral Good ค้าบบ

มาตอบให้แล้วนะ

หลังจากที่บังคับมาตั้งหลายวัน

อิอิ

#14 By แว่นฟ้า (117.47.212.184) on 2009-04-05 00:56

Neutral Good ค้าบบ

มาตอบให้แล้วนะ

หลังจากที่บังคับมาตั้งหลายวัน

อิอิ

#13 By (117.47.212.184) on 2009-04-05 00:56

Chaotic Neutral

หรอย นิ

#12 By RoyZZZ (118.173.69.106) on 2009-04-04 23:38

Neutral Evil

#11 By Eviction (117.47.87.190) on 2009-04-04 23:15

เราชอบแบบนี้แหละ True Neutral

#10 By เบลท์คุง (118.173.149.149) on 2009-04-04 23:13

ยากจังเลย คิดไม่ออกว่าเป็นแบบไหน

#9 By เบลท์คุง (118.173.149.149) on 2009-04-04 22:52

บางทีก็เป็น Neutral Good บางทีก็เป็น Chaotic Good อะ ไม่แน่นอน

#8 By ANuBiS (118.173.128.221) on 2009-04-04 22:45

^^^^^^^^
llllllll
llllllll
llllllll
llllllll

#7 By qwertii (58.8.6.75) on 2009-04-04 21:31

am a little rabbit

===> Chaotic Evil

coz a rabbit is cute small and evil

#6 By (58.8.6.75) on 2009-04-04 21:30

ทั้ง Lucius Malfoy กับ Draco Malfoy เป็นแบบ Lawful Evil นะ...

#5 By Sermonic on 2009-04-04 21:23

ฮ่าๆๆๆ...ไม่รุว่าจะเปงแบบไหนดีอ่าเนี่ย

อันที่ดูใกล้เคียงสุดคงเปงแบบ true neutral มั้ง

question wink double wink

#4 By megan (61.7.137.121) on 2009-04-04 21:20

แก้ๆๆๆ


เดรโก ค่ะ เดรโกมัลฟอยสุดหล่อ

#3 By จ๊ะจ๋าย (125.26.89.119) on 2009-04-04 21:19

Chaotic Good ค่ะ


ชอบมากมาย

ยกตัวอย่างแฮร์รี่มาด้วย

อิอิ

ว่าแต่่

เดณโก กิ๊กหนูหายไปไหน๊??

#2 By จ๊ะจ๋าย (125.26.89.119) on 2009-04-04 21:18

Chaotic Good

กฏหมายก็คือสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเอง เจตนารมณ์ก็คือ ความถูกต้องยุติธรรม

ฉะนั้นความถูกต้องยุติธรรม คือสิ่งสูงสุด

#1 By หมาป่าดำ (114.128.175.242) on 2009-04-04 21:18